Så lär du dig mer om bältros

Kanske har du hört talas om bältros men vet inte så mycket om vad det egentligen är? Du kanske undrar vem som drabbas och vad du själv kan göra om du drabbas? En minst lika viktig fråga är om det går att förebygga eller skydda sig mot bältros, och en del av dessa frågor kommer att beröras nedan.

Det första svaret är att det är en virusinfektion som ger den drabbade blåsor med hudutslag som ger smärta. Det andra svaret är att bältros kan drabba de som haft vattkoppor tidigare i livet. Det finns mycket information om bältros men det bästa är att läsa på riktiga vårdsidor där du även har möjlighet att få vårdbedömning och eventuell vård, om det skulle behövas.

Samma virus som orsakar vattkoppor

De flesta har troligen en ganska god uppfattning om vad vattkoppor är, oavsett om de själva haft det eller inte då de var barn. Vattkoppor är väldigt smittsamt och det är vanligt att drabbas under barndomen. Ofta blir symtomen värre när man drabbas som äldre. Som nämnt kan de som tidigare haft vattkoppor drabbas av bältros, då det är samma virus som inte försvinner ur kroppen om du någon gång fått vattkoppor. Bältros uppstår om viruset av någon anledning blir aktivt igen.

Finns det vaccin mot bältros?

Vaccin har onekligen varit ett aktuellt ämne de senaste åren, men då ofta med hänsyn till covid. Därför är det inte konstigt om du skulle undra om det finns vaccin mot bältros. Det finns det, och enligt 1177 kan du vaccineras om du är över 50 år och själv bekostar det. Det är även för personer över 50 år som bältros är som vanligast. Allt fler i region Stockholm vaccinerar sig mot bältros och en anledning tros vara att ett nytt vaccin kommit ut. En annan anledning skulle kunna vara att fler oroar sig för bältros, om de hört om en känd profil eller bekant som drabbats och därför tar steget till vaccin när de fått reda på att möjligheten finns. Sammanfattningsvis har vi nu gått igenom följande:

  • Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus
  • Drabbar människor som haft vattkoppor tidigare i livet
  • Finns vaccin

Få hjälp vid bältros

Hur gör man för att få hjälp om man drabbats av bältros? Bältros kan ofta läka av sig själv men ibland behöver det behandlas av läkare. Det finns olika typer av hjälp att få vid bältros, både sådant som går att göra själv där hemma och annan hjälp som den drabbade kan få i de fall vård behöver uppsökas.

Sök rätt information och vård

Ibland kan det kännas svårt att själv avgöra om vård behöver uppsökas, eller om det går bra att försöka lindra besvären själv där hemma. Det gäller inte specifikt för bältros, då det finns många olika sjukdomar och besvär som antingen bör behandlas hemma eller där vårdpersonal behöver kontaktas. Om du behöver söka vård för bältros eller ej, beror bland annat på hur sjuk du är och din ålder. Men det finns bra information att få om du läser på riktiga vårdsidor. Då hittar du rätt information direkt och kan lättare avgöra om du behöver söka vård.