VAB vård av barn

Vad är VAB?

Förkortningen VAB förekommer ofta i jobb- och föräldrasammanhang, men vad betyder det? VAB står för vård av barn, vilket innebär att du som vårdnadshavare får ersättning för att vara hemma och vårda ditt barn när det är sjukt.

När du är hemma från arbetet för att vårda ditt barn får du löneavdrag för den dagen på ditt vanliga arbete. Tack vare gemensamma skatteinbetalningar i Sverige kan du då istället få ersättning från Försäkringskassan för denna dag. Du kan ”vabba” hela dagar eller delar av dagar.

Hur stor är ersättningen för vård av barn?

Den ersättning du får när du är hemma och vårdar ditt barn kallas tillfällig föräldrapenning och är ungefär 80 % av din lön, men bara upp till ett visst maxbelopp som är 357 000 kr år 2021. Tjänar du mer än så får du ändå bara ersättning som om du tjänade 357 000 kr per år. Det kan därmed bli ganska dyrt att vara hemma med barn, men samtidigt är det du som förälder som känner ditt barn bäst och som ditt barn helst vill vara med när det är sjukt.

Överlåta tillfällig föräldrapenning

Om du behöver arbeta och har t.ex. mor- eller farföräldrar som barnet känner väl och som inte är rädda för smitta kan du överlåta din tillfälliga föräldrapenning. Då kan mormor, morfar, farmor eller farfar få ersättning för att ta hand om barnet medan föräldrarna arbetar.

Anmäla sjukt barn

För att få tillfällig föräldrapenning gör du en anmälan på Försäkringskassans hemsida, så snart som möjligt, men det går numera att anmäla efteråt om du glömmer att göra det första dagen. I anmälan beskriver du vad barnet har för sjukdom och vad den andra föräldern gjort under tiden du vårdat barn, vad du har för lön, och arbetsgivare var barnet normalt har sin omsorg. Därefter betalas ersättningen ut efter någon eller några veckor beroende på dag i månaden.